Obecná část sportovního tréninku pro licence II. třídy (B)- Termíny kurzů

 

Termíny pro šr 2018/2019 

Kurz obecná část licence B – 20. – 23. 9. 2018- ZADÁNO PRO SLČR AD

Zahájení kurzu 20.9.2018 v 8:00, aula VOŠ (Vaníčkova 100/6, Praha). 

Informace zasílány emailem přes SL ČR.

 

Kurz obecná část licence B- 21.-23.9.+12.-14.10.2018- ZADÁNO PRO ČSAR

Zahájení kurzu 21.9.2018 v 13:00, učebna 2. ročníku VOŠ (Vaníčkova 100/6, Praha).

Informace zasílány emailem přes ČSAR.

 

Kurz obecná část licence C- 27. – 28. 10. 2018 – ZADÁNO PRO POŽÁRNÍ SPORT

 

Kurz obecná část licence B (v rozsahu 50 hodin) – I. část: 19. – 21. 10. 2018 + II. část: 9. – 11. 11. 2018 – Přihlášky přijímáme do 5. 10. 2018  (Přihláška na trenérské kurzy zde)

 

Kurz obecná část licence B (v rozsahu 50 hodin) – I. část: 29. – 31. 3. 2019 + II. část: 12. – 14. 4. 2019 – Přihlášky přijímáme do 28. 2. 2019 (Přihláška na trenérské kurzy zde)

 

Podmínky účasti:

1) věk minimálně 18 let

2) zaplacený účastnický poplatek (částka musí být připsána na účet VOŠ ČUS nejpozději 4 pracovní dny před zahájením kurzu)

3) doklad o dosažení středoškolského vzdělání zakončené maturitní zkouškou (maturitní vysvědčení) nebo osvědčení z kurzu pro účastníky bez maturity,

!u zahraničních účastníků je nutná nostrifikace maturitního vysvědčení!

4) potvrzení o zdravotní způsobilosti – u kompletního kurzu (teorie + praxe) vydávaného VOŠ ČUS – kanoistika, minigolf, sportovní masér, hokej, softball, lyžování – slope style

 

Přihlášky:

Zasílejte na email na szabo@cuscz.cz

*Přihláška je platná až po přijetí platby na účet školy a doložení středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou nebo absolvování kurzu pro nematuranty.*

 

Cena školení:

3 100 Kč

 

Platba:

Bezhotovostním převodem na b.ú. vedený u MONETA Money Bank:  170385118 / 0600;  

VS: 998,  do poznámky pro příjemce uveďte: příjmení + trenérský kurz

 

Obsah kurzu:

Kurz probíhá formou přednášek v rozsahu 50 hodin (anatomie, fyziologie, psychologie sportu, výživa, dopingová problematika, regenerace, základy sportovního tréninku, první pomoc, právo a sport, pedagogika).

Pozn.: Národní sportovní svazy dále zajišťují specializovanou část školení (100 hodin).

 

Ukončení obecné části:

Písemný test, který je hodnocen.

 

Podmínky získání trenérské licence:

Pro získání licence trenér II. třídy (B) je třeba absolvovat obecnou část (50 hodin), speciální část (100 hodin),  splnit závěrečné zkoušky a zadané písemné práce.

 

Místo konání kurzu:

Vyšší odborná škola ČUS s.r.o. Vaníčkova 6/100, 160 17, Praha 6 Velká učebna – Aula

 

Bližší informace:

Mgr. Veronika Szabó

Tel: +420 734 358 231

Email: szabo@cuscz.cz