Obecná část sportovního tréninku pro licence II. třídy (B)- Termíny kurzů

 

Termíny pro šr 2018/2019 

Kurz obecná část licence B (v rozsahu 50 hodin) – I. část: 29. – 31. 3. 2019 + II. část: 12. – 13. 4. 2019

Přihlášky přijímáme do 28. 2. 2019 (Přihláška na trenérské kurzy zde)

 

Kurz obecná část licence B (v rozsahu 50 hodin) – I. část: 15. – 17. 3. 2019 + II. část: 05. – 07. 4. 2019- REZERVOVÁNO PRO ČESKÝ SVAZ ORIENTAČNÍCH SPORTŮ

Přihlášky přijímáme do 28. 2. 2019 (Přihláška na trenérské kurzy zde)

 

Podmínky účasti:

1) věk minimálně 18 let

2) zaplacený účastnický poplatek (částka musí být připsána na účet VOŠ ČUS nejpozději 4 pracovní dny před zahájením kurzu)

3) doklad o dosažení středoškolského vzdělání zakončené maturitní zkouškou (maturitní vysvědčení) nebo osvědčení z kurzu pro účastníky bez maturity,

!u zahraničních účastníků je nutná nostrifikace maturitního vysvědčení!

 

Přihlášky:

Zasílejte na email na szabo@cuscz.cz

*Přihláška je platná až po přijetí platby na účet školy a doložení středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou nebo absolvování kurzu pro nematuranty.*

 

Cena školení:

3 100 Kč

 

Platba:

Bezhotovostním převodem na b.ú. vedený u MONETA Money Bank:  170385118 / 0600;  

VS: 8/1819

poznámka pro příjemce: příjmení + trenérský kurz

 

Obsah kurzu:

Kurz probíhá formou přednášek v rozsahu 50 hodin (anatomie, fyziologie, psychologie sportu, výživa, dopingová problematika, regenerace, základy sportovního tréninku, první pomoc, právo a sport, pedagogika).

Pozn.: Národní sportovní svazy dále zajišťují specializovanou část školení (100 hodin).

 

Ukončení obecné části:

Písemný test, který je hodnocen.

 

Podmínky získání trenérské licence:

Pro získání licence trenér II. třídy (B) je třeba absolvovat obecnou část (50 hodin), speciální část (100 hodin),  splnit závěrečné zkoušky.

 

Místo konání kurzu:

Vyšší odborná škola ČUS s.r.o. Vaníčkova 6/100, 160 17, Praha 6 Velká učebna – Aula

 

Bližší informace:

Mgr. Veronika Szabó

Tel: +420 734 358 231

Email: szabo@cuscz.cz