Obecná část sportovního tréninku pro licence II. třídy (B)- Termíny kurzů

 

Termíny pro šr 2019/2020

Otevřený termín podzim 2019: kapacita téměř naplněna

20. – 22. 09. 2019 I. část + 04. – 06. 10. 2019 II. část                Přihláška trenérský kurz

 

Otevřený termín zima 2019: 

22. – 24. 11. 2019 I. část + 06. – 08. 12. 2019 II. část                Přihláška trenérský kurz

 

Uzavřené školení – zadáno pro Český svaz kanoistiky, z.s.:

10. – 12. 01. 2020 I. část + 17. – 19. 01. 2020 II. část                Přihláška trenérský kurz

 

Otevřený termín jaro 2020:

20. – 22. 03. 2020 I. část + 17. – 19. 04. 2020 II. část                Přihláška trenérský kurz

 

* minimální kapacita účastníků pro otevření kurzu je 15.

 

  • Přijímáme rezervace termínů školení obecné části trenérské licence II. a III. třídy pro národní sportovní svazy pro školní rok 2019/2020

Podmínky účasti:

1) věk minimálně 18 let

2) zaplacený účastnický poplatek (částka musí být připsána na účet VOŠ ČUS nejpozději 4 pracovní dny před zahájením kurzu)

3) doklad o dosažení středoškolského vzdělání zakončené maturitní zkouškou (maturitní vysvědčení) nebo osvědčení z kurzu pro účastníky bez maturity,

!u zahraničních účastníků je nutná nostrifikace maturitního vysvědčení!

 

Přihlášky:

Zasílejte na email na szabo@cuscz.cz

*Přihláška je platná až po přijetí platby na účet školy a doložení středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou nebo absolvování kurzu pro nematuranty.*

 

Cena školení:

3 100 Kč

 

Platba:

Bezhotovostním převodem na b.ú. vedený u MONETA Money Bank:  170385118 / 0600;  

VS: v organizačních pokynech ke konkrétnímu běhu kurzu

poznámka pro příjemce: příjmení + trenérský kurz

 

Obsah obecné části kurzu (50 hodin):

Kurz probíhá formou přednášek v rozsahu 50 hodin:

– Anatomie a diagnostika hybného systému – 10 hodin

– Dopingová problematika – 2 hodiny

– Fyziologie člověka a tělesných cvičení – 10 hodin

– Hygienické zásady – 4 hodiny

– Pedagogika – 4 hodiny

– Právo a sport – 2 hodiny

– Psychologie – 4 hodiny

– Teorie a didaktika sportovního tréninku – 6 hodin

– Traumatologie a zásady první pomoci – 4 hodiny

– Základy výživy – 4 hodiny 

Pozn.: Národní sportovní svazy dále zajišťují specializovanou část školení (100 hodin).

 

Ukončení obecné části:

Písemný test, který je hodnocen.

 

Podmínky získání trenérské licence:

Pro získání licence trenér II. třídy (B) je třeba absolvovat obecnou část (50 hodin), speciální část (100 hodin),  splnit závěrečné zkoušky.

 

Místo konání kurzu:

Vyšší odborná škola ČUS s.r.o. Vaníčkova 6/100, 160 17, Praha 6 Velká učebna – Aula

 

Bližší informace:

Mgr. Veronika Szabó

Tel: +420 734 358 231

Email: szabo@cuscz.cz