Pedagogický sbor trenérských kurzů

 

Doc. PhDr. Jan Karger

Pedagogika

Absolvent Univerzity Karlovy, fakulty tělesné výchovy a sportu se specializací Tělesná výchova – matematika.
Působil na pozici asistenta na Katedře pedagogiky a psychologie, biomechaniky, sportovních her UK FTVS.
Od roku 2010 působil na oddělení managementu a marketingu UK FTVS.
Trenér ve středisku vrcholového sportu MŠMT.

 

Doc. PhDr. Vladimír Suss, CSc.

Teorie a didaktika sportovního tréninku

Absolvent Univerzity Karlovy v Praze se specializací tělesná výchova a matematika, kinantropologie.

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působíte od roku 2018.

 

MUDr. Ivan Platz

Anatomie a diagnostika hybného systému, Fyziologie člověka a tělesných cvičení

Absolvent Univerzity Karlovy – fakulta lékařská, všeobecné lékařství.
Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2006.

 

PhDr. Klára Coufalová

Výživa

Absolventka Fakulty tělesné výchovy a sportu FTVS UK v Praze.

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2018.

 

PaedDr. Ladislav Pokorný

Traumatologie a zásady první pomoci, Hygienické zásady a regenerace

 

Mgr. Ing. Jiří Tobíšek

Právo a sport

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Fakulty jaderného a fyzikálního inženýrství Českého vysokého učení technického.
Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2012.  viz www.tobisek.eu

 

Mgr. Blanka Čechová

Anatomie a diagnostika hybného systému

V roce 1982 ukončila studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze v oboru tělesná výchova a biologie, dálkově dokončila studium v oboru zdravotní tělesné výchovy. Byla členkou přírodovědné expedice oblastí do Ekvádoru, Galapág, Venezuely a Indonésie.

Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2007.

 

Mgr. Radka Evjáková

Psychologie

 

Mgr. Jiří Polák

Dopingová problematika

Absolvent Univerzity Karlovy v Praze, Fakulta Tělesné výchovy a sportu. Pracuje jako Manager pro vzdělávání u Antidopingového výboru ČR. Pravidelně se zúčastňuje konferencí Světové antidopingové agentury WADA i Institutu národních antidopingových organizací INADO v Lausanne.
Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2010.