Nabídka pro sportovní svazy

  • Poskytujeme výuku předmětů obecné části sportovního tréninku v dotaci 50 hodin (akreditace trenér II. třídy).

  • Ve spolupráci s odbornými garanty praktické části vytváříme Žádost o akreditaci vzdělávacího programu MŠMT v konkrétním sportovním odvětví.

 

Bližší informace:

Mgr. Veronika Szabó

Tel: +420 734 358 231

Email: szabo@cuscz.cz