Školská rada
Školská rada je tvořena zástupci vedení školy, pedagogického sboru a studentů.
Školská rada má za hlavní úkol zastupovat komunikaci mezi těmito třemi stranami školy. Každá ze stran může přednášet své požadavky, žádosti, stížnosti a pochvaly a společně se pak snaží docílit kompromisního řešení vyhovují všem třem stranám.
Školská rada se zpravidla schází 2-3 x během školního roku. V důležitých a výjimečných situacích i vícekrát.
Z každého zasedání školské rady je tvořen zápis, se kterým se mohou všichni pedagogové a studenti školy seznámit skrze svého zástupce nebo na studijním oddělení školy.