Management sportu

 

MŠMT akreditovaný vzdělávací program č. 64-31-N/09 obsahuje vzdělávací moduly naplňující povolání budoucích manažerů sportu.

Studijní obor obsahuje studijní moduly:

 • Ekonomie

 • Ekonomie podniku

 • Daně

 • Účetnictví

 • Management

 • Sportovní management

 • Manažerské dovednosti

 • Finanční management

 • Marketing

 • Prezentační dovednosti

 • TVS sportovní aktivity

 • Pořádání sportovních akcí

 • Dějiny a organizace sportu

 • Anatomie

 • Pedagogika

 • Kurz lyžování

 • Kurz turistiky

 • Právo

 • Právo a sport

 • Psychologie

 • Psychologie sportu

 • Statistika

 • Komunikace

 • Sociologie

 • Provozování sportovních zařízení

 • PR

 • Cizí jazyky a další.

Znalost těchto modulů zajišťuje kvalitní teoretické vzdělání potřebné pro managerské vedení sportovních klubů, tělovýchovných jednot a  komerčních sportovních zařízení.

Velkou předností vzdělávacího programu je propojení teorie a praxe, ke kterému je využíváno přímé prostředí sportu. Tyto zkušenosti nabývají naši studenti při odborné praxi, která je vykonávána na půdě sportovních spolků, klubů, svazů, ale i soukromých center zaměřující se na pohyb a aktivní životní styl.

Pro povinné sportovní kurzy a soustředění kombinovaného studia se primárně využívají sportoviště našich partnerů.

Studium je vhodné jak pro čerstvé maturanty, kteří mohou díky studiu čerpat mnoho sociálních výhod plynoucích ze statutu studenta až do 26 ti let věku, tak i pro osoby starší 26 ti let, pro které je uzpůsoben program kombinovaného studia a to tak, aby co nejméně zasahoval do pracovních povinností našich studentů. Studenti mohou využít mnoho stipendijních programů.

Uplatnění absolventů:
– sportovní kluby, tělovýchovné jednoty a spolky, sportovní svazy, fitcentra, event agentury
– správa městských a obecních sportovních zařízení
– řízení oblasti sportu v obecních samosprávách
– řízení a správa sportovišť v tělovýchovných a tělocvičných jednotách
– práce v servisních centrech sportu
– práce v soukromých sportovních zařízeních a jejich oraganizace

Akreditace platná do r. 2021

Přihláška ke studiu