Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

NÁBOR STUDENTŮ OTEVŘEN AŽ DO 31. 10. 2018

Vzdělávací obor: Management, 64-31-N/..

Vzdělávací program: Management sportu, 64-31-N/09

 

Přijímací řízení českých uchazečů:

Termíny přijímacího řízení:

1. kolo přijímacího řízení: přihlášky do 31. května daného kalendářního roku, ve kterém chce uchazeč zahájit studium – samotné přijímací řízení se pak koná od 1.6. do 31.8.

2. kolo přijímacího řízení: přihlášky do 15.října daného kalendářního roku, ve kterém chce uchazeč zahájit studium- samotné přijímací řízení se pak koná od 1.9. do 15.10.

Podmínky přijímacího řízení:

 • Uchazeč získal střední vzdělání s maturitní zkouškou (úředně ověřená kopie).
 • Kritéria stanovená ředitelem školy: absolvování osobního pohovoru, kde jsou zkoumány předpoklady ke studiu, vztah k danému oboru a programu vzdělávání. Pohovor je bodově hodnocen.

Postup přijímacího řízení:

 1. Uchazeč podá přihlášku ke studiu na VOŠ (osobně na studijním oddělení nebo poštou na adresu Zátopkova 100/2, Praha 6, 16017 nebo datovou schránkou na ID DS: 7ztbi3g).
 2. Přiloží úředně ověřenou kopii „maturitního vysvědčení“.
 3. Uchazeč bude písemně pozván na osobní pohovor přijímacího řízení.
 4. Uchazeč absolvuje osobní pohovor, kde získá bodové hodnocení pohovoru.
 5. Uchazeč bude seznámen s výsledkem přijímacího řízení.

DOVOLUJEME SI UPOZORNIT UCHAZEČE, ŽE U PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ JE NUTNÉ SE PROKÁZAT PRŮKAZEM TOTOŽNOSTI (OP či PAS).


Přijímací řízení u zahraničních uchazečů:

Termíny přijímacího řízení:

1. kolo přijímacího řízení: přihlášky do 31. května daného kalendářního roku, ve kterém chce uchazeč zahájit studium – samotné přijímací řízení se pak koná od 1.6. do 31.8.

2. kolo přijímacího řízení: přihlášky do 15.října daného kalendářního roku, ve kterém chce uchazeč zahájit studium- samotné přijímací řízení se pak koná od 1.9. do 15.10.

Podmínky přijímacího řízení:

 • Uchazeč získal střední vzdělání s maturitní zkouškou (úředně ověřená kopie- nostrifikace).
 • Kritéria stanovená ředitelem školy: absolvování osobního pohovoru, kde jsou zkoumány předpoklady ke studiu, vztah k danému oboru a programu vzdělávání. Pohovor je bodově hodnocen.
 • Pohovor je veden v českém jazyce stejně tak, jako výuka.
 • Doložení povolení k pobytu v ČR a uzavření zdravotního pojištění v ČR.

Postup přijímacího řízení:

 1. Uchazeč podá přihlášku ke studiu na VOŠ (osobně na studijním oddělení nebo poštou nebo datovou schránkou na ID DS: 7ztbi3g).
 2. Přiloží úředně ověřenou kopii „maturitního vysvědčení“- NOSTRIFIKACI.
 3. Uchazeč bude písemně pozván na osobní pohovor přijímacího řízení.
 4. Uchazeč absolvuje osobní pohovor, kde získá bodové hodnocení pohovoru.
 5. Uchazeč bude seznámen s výsledkem přijímacího řízení.

DOVOLUJEME SI UPOZORNIT UCHAZEČE, ŽE U PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ JE NUTNÉ SE PROKÁZAT PRŮKAZEM TOTOŽNOSTI (OP či PAS).


NÁBOROVÁ AKCE PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2018/2019

SLEVA 2.600,- Z CELKOVÉ VÝŠE ŠKOLNÉHO = 1. ROK STUDIA POUZE ZA 20.400,-

(VÝŠE ŠKOLNÉHO PRO 1. ROK STUDIA VŠEM UCHAZEČŮM O STUDIUM, KTEŘÍ DO 30.6.2018 UZAVŘOU VEŠKERÉ NÁLEŽITOSTI K PŘIJETÍ KE STUDIU (přihláška, přijímací pohovor, zápis ke studiu))


Obecné informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2018/2018

Vzdělávací obor: Management, 64-31-N/..

Vzdělávací program: Management sportu, 64-31-N/09

Předpokládaná kapacita přijetí do 1. ročníku:  Denní forma vzdělání: 60

                                                                   Kombinovaná forma vzdělání: 20

Přehled přijatých a nepřijatých studentů v přijímacím řízení pro školní rok 2018/2019

Číslo uchazeče                                          Výsledek PŘ                                     Datum

VOŠ/PŘ/12/2018                                     Podmínečně přijat/a                       1.6.2018

VOŠ/PŘ/5/2018                                       Přijat/a                                             1.6.2018

VOŠ/PŘ/2/2018                                       Přijat/a                                            5.6.2018

VOŠ/PŘ/1/2018                                       Přijat/a                                            5.6.2018

VOŠ/PŘ/3/2018                                       Přijat/a                                            5.6.2018

VOŠ/PŘ/6/2018                                       Přijat/a                                            5.6.2018

VOŠ/PŘ/9/2018                                       Podmínečně přijat/a                       6.6.2018

VOŠ/PŘ/11/2018                                     Přijat/a                                            7.6.2018

VOŠ/PŘ/15/2018                                     Přijat/a                                            12.6.2018

VOŠ/PŘ/17/2018                                     Přijat/a                                            12.6.2018

VOŠ/PŘ/16/2018                                     Přijat/a                                            12.6.2018

VOŠ/PŘ/10/2018                                     Přijat/a                                            14.6.2018

VOŠ/PŘ/7/2018                                       Přijat/a                                            18.6.2018

VOŠ/PŘ/18/2018                                     Přijat/a                                            19.6.2018

VOŠ/PŘ/19/2018                                     Přijat/a                                            19.6.2018

VOŠ/PŘ/8/2018                                       Přijat/a                                            19.6.2018   

VOŠ/PŘ/22/2018                                     Přijat/a                                            25.6.2018

VOŠ/PŘ/23/2018                                     Přijat/a                                            27.6.2018

VOŠ/PŘ/21/2018                                     Přijat/a                                            29.6.2018

VOŠ/PŘ/20/2018                                     Přijat/a                                            11.7.2018

VOŠ/PŘ/24/2018                                     Přijat/a                                             1.8.2018

VOŠ/PŘ/14/2018                                     Přijat/a                                             13.8.2018

VOŠ/PŘ/25/2018                                     Přijat/a                                             27.8.2018

VOŠ/PŘ/26/2018                                     Přijat/a                                             31.8.2018

VOŠ/PŘ/27/2018                                     Přijat/a                                               5.9.2018

VOŠ/PŘ/29/2018                                     Přijat/a                                              13.9.2018

VOŠ/PŘ/30/2018                                     Přijat/a                                             20.9.2018

VOŠ/PŘ/21/2018                                     Přijat/a                                             23.9.2018

 

*aktualizováno 23. 9. 2018 


Přihláška ke studiu