Organizace studia

Denní forma studia

Denní forma studia probíhá pondělí – pátek dle stanoveného rozvrhu a harmonogramu školního roku.

Součástí studia je teoretická výuka ve škole, praktická výuka sportovních modulů na smluvních sportovištích a odborná praxe u smluvních partnerů.

Součástí výuky je turistický kurz v délce 5 dnů (1. ročník) a lyžařský kurz v délce 7 dnů (2. ročník).

Kombinovaná forma studia

Kombinovaná forma studia probíhá v 10 teoretických blocích (pátek odpoledne + sobota + neděle) cca 1 x za měsíc a v 2 sportovních blocích (vždy 1 v období), které jsou zaměřeny pouze na sportovní aktivity a probíhají ve Sportovním centru v Nymburce. Výuka se řídí stanoveným rozvrhem a harmonogramem školního roku.

Součástí studia je teoretická výuka ve škole, praktická výuka sportovních modulů v SC Nymburk a odborná praxe u smluvních partnerů.

Součástí výuky je turistický kurz v délce 3 dnů (1. ročník) a lyžařský kurz v délce 4 dnů (2. ročník).

Zájemcům o studium na vyžádání rádi zašleme do emailu elektronického průvodce studiem, kde najdete veškeré informace nejen o organizaci studia, ale také o jednotlivých předmětech s přehledem výuky a povinných i doprovodných kurzech. V případě zájmu nám prosím zašlete Váš email na adresu vos.study@cuscz.cz se žádosti o průvodce studiem. Tištěná podoba průvodce studiem je pak k získání zdarma na studijním oddělení školy.