Zápis ke studiu šr 2019/2020

1. ročník

Studenti prvního ročníku provádějí zápis osobně v termínu od 5. 8. 2019, nejpozději však do 31. 10. 2019. 

Dle školského zákona se student stává student VOŠ v den zápisu ke studiu, proto je datum zápisu rozhodný například pro potřeby hlášení na zdravotní pojišťovny (důležité pro studenty, kteří maturovali dříve než ve školním roce 2018/2019).

Student provádí zápis osobně na studijním oddělení VOŠ ČUS, kam s sebou přinese 1 fotografii pasového formátu. U zápisu mu bude vydán index studenta, který je každý student povinen s sebou nosit na veškerou výuku do školy a řádně si do něj nechat zapisovat uzavření jednotlivých modulů, pokud tak nečiní tak postupuje proti školnímu řádu. Dále bude student oficiálně uveden do studia na VOŠ ČUS- dostane přístupový čip do budovy, rozvrh, harmonogram školního roku, potvrzení o studiu  a další náležitosti.

Výuka začíná 9. 9. 2019

U zápisu nebo nejpozději do 4.9.2019 na email vos.study@cuscz.cz proveďte výběr Povinně volitelných / Volitelných modulů.

Povinně volitelné
Alternativní TVS 1 1 Z 3 BRT-T
Alternativní TVS 2 1 Z 3 BRT-T
Cizí jazyk NJ 1 1 Z 2 MAL-K
Cizí jazyk NJ 2 1 Z 2 MAL-K
Cizí jazyk RJ 1 1 Z 2 PAZ-L
Cizí jazyk RJ2 1 Z 2 PAZ-L
Volitelné
Úvod do studia politologie 1 2 Z 2 JER-M
Úvod do studia politologie 2 2 Z 2 JER-M

2. a 3. ročník

Studenti druhého a třetího ročníku provádějí zápis v termínu od 5. 8. 2019, nejpozději však do 31. 8. 2019. Nejpozději dne 2. 9. 2019 musí být studentovi proveden zápis do indexu o postoupení do vyššího ročníku nebo opakování daného ročníku.

Student provádí zápis osobně na studijním oddělení VOŠ ČUS nebo emailem na vos.study@cuscz.cz. Pokud má student zájem o změnu náležitostí platby školného, především pak změna typu platby (měsíční, pololetní, roční) informuje Mgr. Veroniku Szabó s dostatečným předstihem, aby mu byl vystaven dodatek ke smlouvě o studiu v akreditované vzdělávacím programu dle jeho potřeb. U zápisu je důležitý především zápis do indexu studenta o postupu do vyššího ročníku s razítkem v zadní části indexu.

U zápisu nebo nejpozději do 20.9.2019 na email vos.study@cuscz.cz proveďte výběr Povinně volitelných / Volitelných modulů.

2. ročník

Povinně volitelné
Alternativní TVS 3 1 Z 15 BRT-T
Cizí jazyk NJ 3 1 Z 10 PÁZ-L
Cizí jazyk NJ 4 1 Z 10 PÁZ-L
Cizí jazyk RJ 3 1 Z 10 DEL-J
Cizí jazyk RJ 4 1 Z 10 DEL-J
Výživa 1 2 Z 10 COU-K
Výživa2 3 KZ 10 COU-K

 

Volitelné
Cizí jazyk ANJ konverzace volitelná 1 2 Z 5 KOR-M
Cizí jazyk ANJ konverzace volitelná 2 2 Z 5 KOR-M
Informační technlogie 1 2 Z 10 TOB-J
Informační technologie 2 2 Z 10 TOB-J
Kvantitativní metody 2 Z 10 BOU-J

3.ročník

Povinně volitelné
Cizí jazyk II. NJ 2 2 Z Z 8 8
Cvičení dějiny sportu 2 Z 8 SZA-V
Cvičení z účetnictví 2 Z 8 LAN-M
Finance a sport 2 Z 16 ČIN-J
Kvantitativní metody 2 Z 8 BOU-J
Public relations 2 Z 8 KRA-L
Sportovní stavby 2 Z 8 PAR-J
Sportovní zbožíznalství 2 Z 8
Základy sportovního tréninku 2 Z 8 SÜSS-V
Zdravotní tělesná výchova 2 Z 8 SÜSS-T

 

Volitelné
Alternativní TVS 2 2 Z Z 8 6 BRT-T

 

* Všichni studenti musejí získat za dobu studia minimálně 10 kreditů z volitelných a povinně volitelných předmětů. Bez této náležitosti nemohou být připuštění k absolutoriu. Prosím myslete na to při výběru povinně volitelných a volitelných modulů. Lepší je si vzít více než méně.

** V případě nejasností se obraťte na studijní oddělení (vos.study@cuscz.cz, 233 017 315) nebo na zástupkyni ředitele (szabo@cuscz.cz, 734 358 231), rády Vám Vaše dotazy zodpovíme a poradíme.