Zápis ke studiu šr 2018/2019

1. ročník

Studenti prvního ročníku provádějí zápis osobně v termínu od 6. 8. 2018, nejpozději však do 31. 10. 2018. 

Dle školského zákona se student stává student VOŠ v den zápisu ke studiu, proto je datum zápisu rozhodné například pro potřeby hlášení na zdravotní pojišťovny.

Student provádí zápis osobně na studijním oddělení VOŠ ČUS, kam s sebou přinese 1 fotografii pasového formátu. U zápisu mu bude vydán index studenta, který je každý student povinen s sebou nosit na veškerou výuku do školy a řádně si do něj nechat zapisovat uzavření jednotlivých modulů, pokud tak nečiní tak postupuje proti školnímu řádu. Dále bude student oficiálně uveden do studia na VOŠ ČUS- dostane přístupový čip do budovy, rozvrh, harmonogram školního roku, potvrzení o studiu  a další náležitosti.

Výuka začíná 17. 9. 2018

U zápisu nebo nejpozději do 10.9.2018 na email vos.study@cuscz.cz proveďte výběr Povinně volitelných / Volitelných modulů.

Povinně volitelné
Alternativní TVS 1 1 Z 3 BRT-T
Alternativní TVS 2 1 Z 3 BRT-T
Cizí jazyk NJ 1 1 Z 2 MAL-K
Cizí jazyk NJ 2 1 Z 2 MAL-K
Cizí jazyk RJ 1 1 Z 2 PAZ-L
Cizí jazyk RJ2 1 Z 2 PAZ-L
Volitelné
Úvod do studia politologie 1 2 Z 2 JER-M
Úvod do studia politologie 2 2 Z 2 JER-M

2. a 3. ročník

Studenti druhého a třetího ročníku provádějí zápis v termínu od 6. 8. 2018, nejpozději však do 31. 8. 2018 / 14. 9. 2018 v případě doplňování zakončení modulů. Nejpozději dne 14. 9. 2018 musí být studentovi zápis do indexu o postoupení do vyššího ročníku nebo opakování daného ročníku.

Student provádí zápis osobně na studijním oddělení VOŠ ČUS. Pokud má student zájem o změnu náležitostí platby školného, především pak změna typu platby (měsíční, pololetní, roční) informuje Mgr. Veroniku Szabó s dostatečným předstihem, aby mu byl vystaven dodatek ke smlouvě o studiu v akreditované vzdělávacím programu dle jeho potřeb. U zápisu je důležitý především zápis do indexu studenta o postupu do vyššího ročníku s razítkem v zadní části indexu.

U zápisu nebo nejpozději do 10.9.2018 na email vos.study@cuscz.cz proveďte výběr Povinně volitelných / Volitelných modulů.

2. ročník

Povinně volitelné
Alternativní TVS 2 2 Z Z 3 3 BRT-T
Cizí jazyk II. NJ 2 2 Z Z 2 2 PAZ-Z
Cizí jazyk III. ŠJ 2 2 Z Z 2 2
Cizí jazyk IV. RJ 2 2 Z Z 2 2
Výživa 2 Z 2 COU-K

3.ročník

Povinně volitelné
Cizí jazyk II. NJ 2 2 Z Z 2 2 PAZ-L
Cvičení dějiny sportu 2 Z 2 ODA-M/SZA-V
Cvičení z účetnictví 2 Z 2 LAN-M
Finance a sport 2 Z 4 ČIN-J
Kvantitativní metody 2 Z 2 BOU-J
Public relations 2 Z 2 TICH-O
Sportovní stavby 2 Z 2 PAR-J
Sportovní zbožíznalství 2 Z 2
Základy sportovního tréninku 2 Z 2 SÜSS-V
Zdravotní tělesná výchova 2 Z 2 SÜS-T
Volitelné
Alternativní TVS 2 2 Z Z 3 3 BRT-T
Cizí jazyk III. ŠJ 2 2 Z Z 2 2
Cizí jazyk IV. RJ 2 2 Z Z 2 2