Školská rada

Školská rada je tvořena zástupci vedení školy, pedagogického sboru a studentů.

 Školská rada má za hlavní úkol zastupovat komunikaci mezi těmito třemi stranami školy. Každá ze stran může přednášet své požadavky, žádosti, stížnosti a pochvaly a společně se pak snaží docílit kompromisního řešení vyhovují všem třem stranám.

 Školská rada se zpravidla schází 2-3 x během školního roku. V důležitých a výjimečných situacích i vícekrát.

 Z každého zasedání školské rady je tvořen zápis, se kterým se mohou všichni pedagogové a studenti školy seznámit skrze svého zástupce nebo na studijním oddělení školy.

 

Termíny zasedání školské rady v šr 2018/2019

 

1. 10. 2018 od 15:30 hod.

 

Členové školské rady

Mgr. Veronika Szabó- zástupkyně ředitele VOŠ ČUS, předsedkyně školské rady

Mgr. Jan Boháč- zástupce ČUS, člen školské rady

Mgr. Irena Smetanová- pedagog, členka školské rady za pedagogický sbor

Doc. PhDr. Milan Kohoutek, CSc.- pedagog, člen školské rady za pedagogický sbor

???- zástupce 1. ročníku (šr 2018/2019), člen školské rady za studenty

Daniel Vejmelka- zástupce 2. ročníku (šr 2018/2019), člen školské rady za studenty

Tadeáš Madej- zástupce 3. ročníku (šr 2018/2019), člen školské rady za studenty