Odborné semináře a workshopy

Odborné semináře probíhají jako workshopy, které mají za hlavní cíl seznámit účastníky s problematikou daných témat a novinkami v určeném odvětví.

Proběhly tak workshopy na téma „Marketing, komunikace a PR“ se zaměřením na sportovní prostředí a komunikaci do členské základny i s veřejností. Přednášejícími jsou odborníci z oboru v daných tématech.

Proběhlé workshopy

Marketing, komunikace a PR I., Marketing, komunikace a PR II.

 

Odborné semináře a workshopy pro rok 2018/2019 

VOŠ ČUS, s.r.o. ve spolupráci s Českou unií sportu, z.s. připravuje tématické semináře zaměřené na sportovní prostředí. Semináře jsou určené pro zaměstnance a aktivně působící jedince ve sportovním prostředí (zaměstnanci, trenéři, sportovní činovníci).

– Právo ve sportu

– Marketing ve sportu

– Online marketing ve sportu

– Komunikace

– Mentální trénink