GDPR

VOŠ ČUS, s.r.o. postupuje ve své činnosti v souladu s „Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)“.

V souladu s výše uvedeným nařízením byl jmenován pověřenec VOŠ ČUS:

JUDr. Daniel Viduna

Kontakt: poverenec@vos-cus.cz