Den otevřených dveří pro školní rok 2018/2019

 Ve školním roce 2017/2018 jsme připravili pro zájemce o studium tyto dny otevřených dveří.

  16. 4. 2018 od 17 hodin

 26. 4. 2018 od 17 hodin

 22. 5. 2018 od 16 hodin

 5. 6. 2018 od 16 hodin

 Dny otevřených dveří začínají vždy v  16 nebo v 17 hodin a během nich se návštěvníci seznámí s obsahem studia, možností využití stipendijních programů nebo možnosti studia za podpory Projektu První kariéra či Projektu Aktivní rodič, prohlídnou si prostory školy.

*Je možné si domluvit individuální prohlídku školy mimo tyto termíny, a to předem na emailu vos.study@cuscz.cz nebo na szabo@cuscz.cz*

Těšíme se na Vás.