Den otevřených dveří VOŠ ČUS

V měsíci srpen a září máte možnost individuální prohlídky školy.

Stačí se domluvit na telefonním čísle 734 358 231.

 

Den otevřených dveří pro studium od školního roku 2018/2019

 Ve školním roce 2017/2018 jsme připravili pro zájemce o studium pro školní rok 2018/2019 tyto dny otevřených dveří.

 26. 4. 2018 od 17 hodin

 22. 5. 2018 od 16 hodin

 5. 6. 2018 od 16 hodin

 

 Dny otevřených dveří začínají vždy v  16 nebo v 17 hodin a během nich se návštěvníci seznámí s obsahem studia, možností využití stipendijních programů nebo možnosti studia za podpory Projektu První kariéra či Projektu Aktivní rodič, prohlídnou si prostory školy.

 

*Je možné si domluvit individuální prohlídku školy mimo tyto termíny, a to předem na emailu vos.study@cuscz.cz nebo na szabo@cuscz.cz*

 Informace o Přijímacím řízení 2018.

Těšíme se na Vás.

 

Den otevřených dveří pro studium od školního roku 2019/2020

 Ve školním roce 2018/2019 jsme připravili pro zájemce o studium pro školní rok 2019/2020 tyto dny otevřených dveří.

 21. 02. 2019 od 16 hodin (čtvrtek)

 03. 03. 2019 od 12 hodin (neděle)

 04. 04. 2019 od 16 hodin (čtvrtek)

 

 Během DOD se návštěvníci seznámí s obsahem studia, možností využití stipendijních programů nebo možností studia za podpory Projektu První kariéra či Projektu Aktivní rodič, prohlídnou si prostory školy.

 

*Je možné si domluvit individuální prohlídku školy mimo tyto termíny, a to předem na emailu vos.study@cuscz.cz nebo na szabo@cuscz.cz*