Den otevřených dveří pro studium od školního roku 2019/2020

 Ve školním roce 2018/2019 jsme připravili pro zájemce o studium pro školní rok 2019/2020 tyto dny otevřených dveří.

 21. 02. 2019 od 16 hodin (čtvrtek)

 03. 03. 2019 od 12 hodin (neděle)

 04. 04. 2019 od 16 hodin (čtvrtek)

15. 05. 2019 od 15:30 hodin (středa)

20. 06. 2019 od 15:30 hodin (čtvrtek)

22. 07. 2019 od 9:00 do 15:00 hodin (pondělí) můžete nás navštívit v průběhu celého dne a budeme se Vám individuálně věnovat

21. 08. 2019 od 9:00 do 15:00 hodin (středa) můžete nás navštívit v průběhu celého dne a budeme se Vám individuálně věnovat

 

 Během DOD se návštěvníci seznámí s obsahem studia, možností využití stipendijních programů nebo možností studia za podpory Projektu První kariéra či Projektu Aktivní rodič, prohlídnou si prostory školy.

 

*Je možné si domluvit individuální prohlídku školy mimo tyto termíny, a to předem na emailu vos.study@cuscz.cz nebo na szabo@cuscz.cz*