Vedení a pedagogický sbor

PaedDr. Ladislav Malý (*1947)
Jednatel, ředitel

Vystudoval Pedagogickou fakultu UK v Praze. V letech 1998 – 2002 náměstek ministra školství mládeže a tělovýchovy pro oblast sportu a mládeže. Po roce 2002 zastával vedoucí manažerské funkce v akciových společnostech s majoritní účastí sportovních organizací.
Člen výkonného výboru a člen pléna Českého olympijského výboru.
Ve vedení Vyšší odborné školy České unie sportu, s.r.o působí od roku 2015.

 

Mgr. Veronika Szabó (*1988)
Jednatelka, zástupkyně ředitele

Vystudovala Sportovní gymnázium v Kladně se specializací na plavání, následně pak Vyšší odbornou školu ČSTV, s.r.o. a  Univerzitu Jana Ámose Komenského Praha se zaměřením na žurnalistiku a marketing.
V prostředí českého sportu působí od roku 2010, ve vedení Vyšší odborné školy České unie sportu, s.r.o. od roku 2015.

 

Klára Veselá, DiS. (*1983)
Vedoucí studijního oddělení, vedoucí administrativy

Vystudovala Vyšší odbornou školu pedagogickou a sociální v oboru Sociální pedagogika.
Vede studijní oddělení VOŠ ČUS, s.r.o. od roku 2008.

 

Ing. Jan Bouček, Ph.D. (*1947)
Pedagog – Kvantitativní analýza, Statistika

Absolvent doktoranstkého studia Technické fakulty na České zemědělské univerzitě v Praze.
Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2007.

 

Mgr. Jiří Brych (*1987)
Pedagog – Marketing, PR

Absolvent Univerzity Jana Ámose Komenského Praha v oboru marketing.
Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2016.

 

Mgr. María Isabel Torres Cobo (*1981)
Pedagog – Španělský jazyk

Absolvovala University Pablo De Olavide, Seville, ve Španělsku.
Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2017.

 

Mgr. Blanka Čechová (*1958)
Pedagog- Anatomie

V roce 1982 ukončila studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze v oboru tělesná výchova a biologie.
Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2007.

 

Ing. Jindřich Činčura (*1977)
Pedagog – Ekonomika podniku

V roce 2004 ukončil inženýrské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze na fakultě financí a účetnictví. Následně v roce 2009 složil doktorantskou zkoušku z účetnictví a finančního řízení podniku.
Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2007.

 

Doc. PhDr. Jan Karger (*1940)
Pedagog  – Pedagogika, Sportovní management

Absolvent Univerzity Karlovy, fakulty tělesné výchovy a sportu se specializací Tělesná výchova – matematika.
Působil na pozici asistenta na Katedře pedagogiky a psychologie, biomechaniky, sportovních her UK FTVS.
Od roku 2010 působil na oddělení managementu a marketingu UK FTVS.
Trenér ve středisku vrcholového sportu MŠ.

 

Doc. PhDr. Milan Kohoutek, CSc. (*1940)
Pedagog- Seminář k AP, Konzultace k AP

V roce 1964 ukončil studium na Institutu tělesné výchovy a sportu (FTVS UK). V roce 1995 absolvoval habilitační řízení v oboru Kinantropologie- Pohybové předpoklady a jejich diagnostika.
Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2007.

 

 

PhDr. Michail Odarčenko, CSc. (*1955)
Pedagog – Dějiny a organizace sportu

Absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v oboru humanitní vědy, učitelství, Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni.
Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2015.

 

Ing. Arch. Jitka Paroubková, Ph.D. (*1953)
Pedagog – Sportovní stavby

V roce 1978 absolvovala studium Českého vysokého učení technického v Praze na fakultě architektury.
Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2014.

 

Mgr. Lucie Pázlerová (*1978)
Pedagog – Německý jazyk

V roce 2003 absolvovala magisterské studium na  Univerzitě Palackého v Olomouci v oboru germanistika a divadelní věda.
Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2007.

 

MUDr. Ivan Platz (*1946)
Pedagog – Regenerace, masáže

Absolvent Univerzity Karlovy – fakulta lékařská, všeobecné lékařství.
Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2006.

 

Mgr. Daniela Popelková (*1987)
Pedagog- Fyziologie, Výživa, TVS aktivity, TVS didaktika, vedoucí TVS.

Absolventka Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.
Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2014.

 

Mgr. Irena Smetanová (*1985)
Pedagog – Organizování sportovních akcí

V roce 2010 ukončila studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Během studia působila na stáži v Gerlev PE and Sports Academy v Dánsku – International Leader Education, Event Management.
Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2014.

 

Doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D. (*1972)
Pedagog – Zdravotní tělesná výchova

Absolventka Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze v oboru fyzioterapie- specializace somatopsychoterapie, Mgr., absolventka postgraduálního studia FTVS UK v Praze- katedry psychologie, pedagogiky a didaktiky sportu, roce 2002 ukončeno rigorózní řízení a udělen titul PhDr.
V roce 2015 úspěšně zakončila habilitační řízení v oboru kinantropologie na FSpS MU v Brně, udělen titul Doc. 
Trenér licence A.- kulturistika a fitness.
Na vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2006.

 

Ing. Mgr. Jiří Tobíšek (*1952)
Pedagog – Právo, informační technologie

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Fakulty jaderného a fyzikálního inženýrství Českého vysokého učení technického. 
Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2012.

 

PhDr. Milan Korbel (*1951)
Pedagog – vedoucí jazykové sekce

Absolvent Filozofické fakulty UK v Praze, obor Anglický jazyk, Německý jazyk.
Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2008.

 

Mgr. Taťána Engelová  (*1951)
Pedagog – výuka anglického jazyka

Absolventka Filozofické fakulty UK v Praze, obor Anglický jazyk, Tělesná výchova.
Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2006.

 

Mgr. Radka Jordánová (*1985)
Pedagog  – Psychologie, Sociologie

Studovala Pražskou vysokou školu psychosociálních studií – Pražská psychoterapeutická fakulta.Dále studovala Filozofickou fakultu UK v Praze – obor Sociální politika a sociální práce a Fakultu humanitních studií – obor Studium humanitní vzdělanosti.
Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2016. 

 

Mgr. Karolina Vidunová (*1989)
Pedagog  – Regenerace, Masáže

Absolventka fakulty Tělesné výchovy a sportu UK v Praze – obor fyzioterapie, studijní program Specializace ve zdravotnictví.
Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2016.

 

Mgr. Lucie Krausová (*1990) Pedagog  – Komunikace, Public relation

Absolventka Univerzity Jana Ámose Komenského Praha ve studijním programu Mediální a komunikační studia, studijní obor Sociální a mediální komunikace. Dále absolovovala Prague Communication Academy v oboru PR.
Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2016.        

 

Mgr. Michal Polák (*1952) Pedagog  – Antidoping

Absolvent Univerzity Karlovy v Praze, Fakulta Tělesné výchovy a sportu.
Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2010.

       

doc. PhDr. František Dvořák (*1942) Pedagog  – Management

Absolvent Univerzity Karlovy v Praze, Fakulta Tělesné výchovy a sportu, obor tělesná výchova a biologie, specializace sportovní trénink. V letech 1989 – 1996 proděkan Fakulty tělesné výchovy a sportu.
Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2010.

 

PaedDr. Zdeněk Kudela (*1956) Pedagog  – Management, Manažerské dovednosti, Psychologie sportu

Absolvent Univerzity Karlovy v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, doktorát z pedagogiky.
Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2016.

   

Mgr. Jakub Popelka, Ph.D. (*1986) Pedagog  – Sociologie

Absolvent Univerzity Karlovy v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, sportovní management.
Na Vyšší odborné škole České unie sportu působí od roku 2016.