Obecná část trenérských kurzů licence B a C

Místo:
Vyšší odborná škola ČUS s.r.o. Vaníčkova 6/100, 160 17, Praha 6
Velká učebna - Aula
Zastávka BUS MHD - Koleje Strahov
Termíny 2017/2018:
Kurz obecná část licence B - 12. - 14. 1. a 19. - 21.1. 2018
Kurz obecná část licence B - 2. - 4. 3. 2018 + 13. - 15. 4. 2018 (pro jógu)

Přihlášky:
na daniela.popelkova@vos-cus.cz, přihláška je platná až po přijetí platby na účet školy.
Do mailu uveďte Vaše jméno a příjmení, telefon, a sportovní odvětví, ve kterém se vzděláváte.
Cena školení:
3 100 Kč
Úhrada: 
na účet 170385118 / 0600;  
VS: 17182 (pro Kurz obecná část licence B - 12. - 14. 1. a 19. - 21.1. 2018)
    platba do 20. 12. 2018
    17183 (Kurz obecná část licence B - 2.-4.3.2018 + 13.-15.4.2018)
    platba do 31. 1. 2018
do poznámky pro příjemce uveďte: příjmení + trenérská škola
Obsah kurzu:
Kurz probíhá formou přednášek v rozsahu 50 hodin (anatomie, fyziologie, psychologie sportu, 
výživa, dopingová problematika, regenerace, základy sportovního tréninku, první pomoc, 
právo a sport, pedagogika).
Pozn.: Sportovní svazy si dále zajišťují specializovanou část školení.
Podmínky účasti:
- věk minimálně 18 let
- zaplacený účastnický poplatek (částka musí být připsána na účet VOŠ ČUS 
nejpozději 4 pracovní dny před zahájením kurzu)
- maturitní vysvědčení, nebo osvědčení z kurzu pro účastníky bez maturity - bude kontrolováno 
při prezenci

Pro získání licence trenér II. třídy (B) je třeba absolvovat obecnou část (50 hodin), 
speciální část (100 hodin), maturitu nebo kurz pro účasntníky bez maturity (50 hodin) , 
splnit závěrečné zkoušky a zadané písemné práce.

Licence trenér III. třídy je dána svou akreditací

Ukončení obecné části:
písemný test
Výstup:
potvrzení o absolvování školení obecné části sportovního tréninku

Bližší informace:

Mgr. Daniela Popelková

Tel: +420 734 688 581

Email: daniela.popelkova@vos-cus.cz