Přijímací řízení

Přijímací řízení probíhá formou osobního pohovoru. Zájemce o studium vyplní přihlášku ke studiu a doručí jí společně s potvrzením o poplatku za přihlášku osobně, elektronicky nebo poštou na studijní oddělení VOŠ ČUS s.r.o., které ho bude následně kontaktovat s návrhem termínů pro osobní pohovor.

Osobní pohovor má za cíl vybrat se zájemcem o studium nejvhodnější formu studia dle jeho potřeb a seznámit ho s prostory školy a jejím vybavením.

Na tomto pohovoru může být zároveň proveden i pohovor o případný zájem o udělení některého z nabízených stipendií.

Po tomto pohovoru je zájemce informován o výsledku přijímacího pohovoru a splnění či nesplnění veškerých náležitostí k úspěšnému přijetí na VOŠ ČUS, s.r.o.

Dokumenty potřebné k přijímacímu řízení:

  • Maturitní vysvědčení (originál nebo ověřená kopie)
  • Vyplněná přihláška ke studiu
  • Lékařská prohlídka (na přihlášce ke studiu)
  • Doklad o zaplacení poplatku za přihlášku ke studiu 300,- Kč

Termíny pro podání přihlášky ke studiu:

1. kolo přijímacího řízení: přihlášky do 31. května daného kalendářního roku, ve kterém chce uchazeč zahájit studium – samotné přijímací řízení (pohovory) se pak konají od 1.6. do 31.8.

Termíny přijímacích pohovorů:

25.7.2017: 9-15 hod.

2. 8. 2017: 9-15 hod.

3. 8. 2017: 9-15 hod.

10. 8. 2017: 9-15 hod.

11. 8. 2017: 9-13 hod.

14. 8. 2017: 9-16 hod.

16. 8. 2017: 9-16 hod.

18. 8 . 2017: 8-14 hod.

21. 8. 2017: 9-15 hod.

22. 8. 2017: 9-16 hod.

24. 8. 2017: 9-16 hod.

28. 8. 2017: 9-16 hod.

29. 9. 2017: 9-15 hod.

30. 8. 2017: 9-16 hod.

31. 8. 2017: 9-16 hod.

 

Na výše uvedené termíny není nutné se objednávat. V případě zájmu o jiný termín je možná domluva na studijním oddělení.

2.kolo přijímacího řízení: přihlášky do 31.října daného kalendářního roku, ve kterém chce uchazeč zahájit studium- samotné přijímací řízení (pohovory) se pak konají od 1.9. do 31.10.

*Termíny do 31.8. budou doplněny.

Přijímací řízení zahraničních studentů

U zahraničních studentů požadujeme dodání:

  • nostrifikace maturitního vysvědčení společně s podáním přihlášky 
  • vyplněná přihláška ke studiu
  • lékařská prohlídka (na přihlášce)
  • doložení uzavření zdravotního pojištění v ČR
  • uhrazení poplatku za přijímací řízení (300,- Kč)

DOVOLUJEME SI UPOZORNIT UCHAZEČE, ŽE U PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ JE NUTNÉ SE PROKÁZAT PRŮKAZEM TOTOŽNOSTI (OP či PAS).

Přihláška ke studiu

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2017/2018: ZDE