Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Přijímací řízení probíhá formou osobního pohovoru. Zájemce o studium vyplní přihlášku ke studiu a doručí jí společně s potvrzením o poplatku za přihlášku osobně, elektronicky nebo poštou na studijní oddělení VOŠ ČUS s.r.o., které ho bude následně kontaktovat s návrhem termínů pro osobní pohovor.

Osobní pohovor má za cíl vybrat se zájemcem o studium nejvhodnější formu studia dle jeho potřeb a seznámit ho s prostory školy a jejím vybavením.

Na tomto pohovoru může být zároveň proveden i pohovor o případný zájem o udělení některého z nabízených stipendií.

Po tomto pohovoru je zájemce informován o výsledku přijímacího pohovoru a splnění či nesplnění veškerých náležitostí k úspěšnému přijetí na VOŠ ČUS, s.r.o.

Dokumenty potřebné k přijímacímu řízení:

  • Maturitní vysvědčení (originál nebo ověřená kopie)
  • Vyplněná přihláška ke studiu
  • Lékařská prohlídka (na přihlášce ke studiu)
  • Doklad o zaplacení poplatku za přihlášku ke studiu 300,- Kč

Termíny pro podání přihlášky ke studiu:

1. kolo přijímacího řízení: přihlášky do 31. května daného kalendářního roku, ve kterém chce uchazeč zahájit studium – samotné přijímací řízení (pohovory) se pak konají od 1.6. do 31.8.

2.kolo přijímacího řízení: přihlášky do 31.října daného kalendářního roku, ve kterém chce uchazeč zahájit studium- samotné přijímací řízení (pohovory) se pak konají od 1.9. do 31.10.

Přijímací řízení zahraničních studentů

U zahraničních studentů požadujeme dodání:

  • Nostrifikace maturitního vysvědčení společně s podáním přihlášky 
  • Vyplněná přihláška ke studiu
  • Lékařská prohlídka (na přihlášce)
  • Doložení uzavření zdravotního pojištění v ČR
  • Uhrazení poplatku za přijímací řízení (300,- Kč)

DOVOLUJEME SI UPOZORNIT UCHAZEČE, ŽE U PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ JE NUTNÉ SE PROKÁZAT PRŮKAZEM TOTOŽNOSTI (OP či PAS).

 

NÁBOROVÁ AKCE PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2018/2019

SLEVA 2.600,- Z CELKOVÉ VÝŠE ŠKOLNÉHO = 1. ROK STUDIA POUZE ZA 20.400,-

(- 10% Z CELKOVÉ VÝŠE ŠKOLNÉHO PRO 1. ROK STUDIA A ODPUŠTĚNÍ SPRÁVNÍHO POPLATKU VE VÝŠI 300,- VŠEM UCHAZEČŮM O STUDIUM, KTEŘÍ DO 30.6.2018 UZAVŘOU VEŠKERÉ NÁLEŽITOSTI K PŘIJETÍ KE STUDIU (přihláška, přijímací pohovor, zápis ke studiu))

 

Přihláška ke studiu

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2017/2018: ZDE