INDIVIDUÁLNÍ STUDIJNÍ PLÁN

Komu je program Individuální studijní plán určen?

Individuální studijní plán je určen pro sportovce v aktivním tréninku, kteří mají časově náročnou sportovní přípravu.

Co program Individuální studijní plán nabízí?

Individuální studijní plán umožňuje studentovi docházet v upraveném režimu na denní i kombinovanou formu studia, tak aby byl umožněn aktivní přístup k tréninku i závodům či soutěžím. Povinností však zůstává plnit požadavky k ukončení předmětu, které jsou stejné jako pro studenty denní i kombinované formy studia bez úlevy.

Jak je možné do programu Individuální studijní plán vstoupit?

O zařazení do tohoto programu lze požádat:

–  již při podání přihlášky ke studiu, přičemž žádost může být projednána na přijímacím pohovoru

– kdykoli během studia

Jaká jsou kriteria pro přijetí do programu Individuální studijní plán?

Každý případ je individuálně posuzován vedením školy, které rozhoduje o udělení individuálního studijního plánu (na jeho přidělení není právní nárok).

 

Jak postupovat?

  • Student podá na studijní oddělení žádost o udělení individuálního studijního plánu.
  • K žádosti přidá potvrzení ze sportovního klubu o časové náročnosti tréninku nebo tréninkový plán či soutěžní plán.
  • Student absolvuje pohovor s vedením školy k nastavení ideálního systému docházky do školy a plnění studijních povinností.
  • Vedení školy informuje o svém rozhodnutí studenta a při kladném rozhodnutí informuje pedagogický sbor.
  • Student ke kladnému rozhodnutí obdrží seznam povinností studenta a individuální studijní plán.

 

Žádost o udělení individuálního studijního plánu