Nabídka pro sportovní svazy

Nabízíme možnost spolupráce při podávání akreditací trenérských kurzů na MŠMT.

Poskytneme vyučující předmětů obecné části nebo ve spolupráci s odbornými garanty praktické části vytvoříme žádost o akreditaci vzdělávacího programu.

 

Bližší informace:

Mgr. Daniela Popelková

Tel: +420 734 688 581

Email: daniela.popelkova@vos-cus.cz