VŠFS

Spolupráce s Vysokou školou finanční a správní    Vyšší odborná škola České unie sportu, s.r.o. uzavřela v těchto dnech partnerství s Vysokou školou finanční a správní jehož obsahem je poskytnutí možnosti dostudování titulu bakalář absolventům VOŠ ČUS na VŠFS za zvýhodněných podmínek, rozvoj oboru Management sportu na VOŠ ČUS a zkvalitňování obsahu jednotlivých studijních modulů. Absolventi VOŠ

Partneři školy

Partneři naší školy – Děkujeme našim partnerům za podporu a spolupráci   Česká unie sportu, z.s. jako majitel Vyšší odborné školy ČUS, s.r.o. poskytuje zázemí škole a propojení se sportovním prostředím. I na základě jejich připomínek k aktuálnímu stavu sportovního prostředí a jeho poptávek po konkrétních potřebách dokáže škola rychle reagovat na dané požadavky a

Média

Média Nymburský deník informoval o Dětském Sportovním dni  Na organizaci se podíleli studenti VOŠ ČUS Oficiální PROMO video naši školy PROMO video ke sportovnímu dni v SC Nymburk 13.5.2016 PROMO video k proběhlé akci v SC Nymburk 15.4.2016 Pozvánka do projektu „ČUS Sportuj s námi!“ Projekt První kariéra na stránkách SL ČR Čtěte ZDE: http://www.czech-ski.com/o-nas/aktuality/studium-site-na-miru-sportovcum-svaz-lyzaru-je-partnerem-projektu-prvni-kariera ČLÁNKY z

Kontakt

Vyšší odborná škola ČUS s.r.o. Adresa studijního oddělení a učeben: Vaníčkova 100/6, 160 17, Praha 6 – Břevnov Adresa sídla: Zátopkova 2/100 , 160 17, Praha 6 – Břevnov Telefon: 233 017 315, 233 017 351 Ředitel (Jednatel): PaedDr. Ladislav Malý, maly@cuscz.cz, 233 017 315 Zástupkyně ředitele (Jednatelka): Mgr. Veronika Szabó, szabo@cuscz.cz, 233 017 315,

MŠMT

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Hlavní státní instituce zastřešující vzdělávání a sport v České republice. Vyšší odborná škola České unie sportu s.r.o. funguje díky uděleným akreditacím MŠMT a zapsání ve školském rejstříku. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky zastřešuje veškeré veřejné i soukromé instituce poskytující vzdělání od mateřských škol, přes základní,

Česká unie sportu

Česká unie sportu, z.s. Majitel Vyšší odborné školy České unie sportu, s.r.o. Její iniciativou škola vznikla a to na základě aktuálních potřeb vzdělávání sportovního prostředí. V jejím duchu se škola dále realizuje a zprostředkovává nabízené vzdělávání. Co je ČUS? Trocha faktografie: Česká unie sportu, z.s. je největší střešní a servisní sportovní organizace v ČR. Vznikla 27.

Škola

Vyšší odborná škola České unie sportu s.r.o. byla zřízena v roce 2004 jediným majitelem Českým svazem tělesné výchovy (který se v roce 2013 přejmenoval na Českou unii sportu) a byla zapsána do obchodního rejstříku ještě pod názvem Vyšší odborná škola ČSTV.  Výuka VOŠ začala v roce 2006 a od té doby školu úspěšně absolvovalo na stovku studentů. Hlavním vzdělávacím oborem

O nás

Vyšší odborná škola České unie sportu s.r.o. byla zřízena v roce 2004 jediným majitelem Českým svazem tělesné výchovy (který se v roce 2013 přejmenoval na Českou unii sportu) a byla zapsána do obchodního rejstříku ještě pod názvem Vyšší odborná škola ČSTV.  Výuka VOŠ začala v roce 2006 a od té doby školu úspěšně absolvovalo na stovku studentů. Hlavním vzdělávacím oborem