OD ÚNORA DO KONCE ZÁŘÍ

PŘIJÍMÁME NOVÉ STUDENTY pro rok 2015/16  na studijní programy:

Management sportu            

Facebook VOŠ ČUS  

VOŠ ČUS na Facebooku

Připravujeme další vzdělávací programy:

 • Wellness specialista
 • Rekreologie 

Absolvent získá:

prakticky orientované vzdělání v managementu sportu, rozšířené zejména v oborech právo, informační technologie, cizí jazyk, ekonomika, účetnictví. Pro zájemce je připravena řada odborných seminářů v různých oblastech (fitness, masáže, outdoor atd.). Osvojí si metodicko organizační činnosti v tělovýchovných a sportovních subjektech. Bude připraven pro práci manažera ve sportovních svazech, tělovýchovných jednotách, klubech, wellness provozech, domech dětí a mládeže atd., jakož i ve všech formách soukromého podnikání v oblasti TVS.

Forma studia: 3 roky denní a kombinovaná

Roční školné: denní a kombinované 23.000,-Kč

Způsob zakončení studia: absolutorium s titulem DiS.

Kriteria přijetí: bez přijímacích zkoušek, podmínkou je ukončené středoškolské vzdělání

Přihláška ke studiu:

 1. expres přes web: PŘIHLÁSIT SE ONLINE

 2. další možností je vytisknout, vyplnit a poslat(nebo osobně doručit) Přihláška-str1str2 na adresu školy, tj. VOŠ ČUS, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Břevnov

přihlášky – každý pracovní den od 9 do 15 hod, ve škole, na adrese Vaníčkova 2a, Praha 6 Břevnov (Strahovský stadion),

Přílohy přihlášky:

 1. kopie maturitního vysvědčení (maturanti, kteří zatím ještě nemají vysvědčení, budou zapsáni podmíněně)

 2. kopie dokladu o běžné lékařské prohlídce ne starší 6 měsíců, dokazující způsobilost ke studiu, nebo potvrzení přímo na přihlášce.

 3. doklad o zaplacení správního poplatku 300 Kč na účet VOŠ ČUS: Číslo účtu u GE MoneyBank : 170385118/0600, Variabilní symbol: rodné číslo

Sociální výhody řádného studia:

zdravotní a sociální pojištění placené státem
zachování rodinných přídavků, daňových úlev a sociálních dávek
všechny obvyklé studentské slevy (MHD, PID, ISIC aj.)

Potvrzení o studiu novým studentům: na vyžádání rádi vystavíme, pokud dodáte studijnímu oddělení naší školy maturitní vysvědčení (kopii + originál k nahlédnutí), podepíšete přihlášku a uhradíte zápisné.

Školné lze hradit pomocí úvěru Gaudamus

viz. www.kb.cz, infolinka 800 111 055

Vedoucí studijního odd. Klára Veselá DiS. – tel. 737 218 595

 

Vyplňte prosím dotazník o financování ve sportu naší studentce Petře Limberské pro účely sběru dat do absolventské práce (Děkujeme!)

http://www.survio.com/survey/d/A4T1E4L3Y7P7I2M9Y 

AKTUÁLNÍ AKCE:

Ve dnech 10. – 11.4.2015 se naše škola aktivně zúčastnila významného veletrhu s názvem Bojujeme s tuky.

Šlo o jediný ucelený veletrh zdravého životního stylu, boje s nadváhou a obezitou v České republice, zastoupeného i firmami ze zahraničí a s podporou MZČR, MPSV. Předváděli jsme diagnostiku nadváhy provedené jedním z nejpřesnějších přístrojů - Futrex, současně byl aktivně předveden nový cvičební trenažér DIMOVE vyvinutý rakouskými odborníky, který má v naší republice premiéru.

Fotky si můžete prohlédnout zde


PLÁNOVANÁ AKCE:


 

USKUTEČNĚNÉ AKCE:

III.příběh:  Skialpining s Janem Bucharem

Třídenní přechod přes západní Krkonoše na skialpových lyžích dopadl výborně. Počasí bylo milosrdné, takže se nám otevíraly krásné výhledy na krkonošská panoramata. Po přespání na Labské boudě, následoval závěrečný výstup na Zlaté návrší a uctění památky zapálením svíčky u mohyly Hanče a Vrbaty, za počasí které bylo velmi podobné jako 24. března roku 1913. 

Výstup na Vysoké kolo

Před Labskou boudou.

více zde 

 

II.příběh: Po stopách Matyáše Žďárského

Momentka z lyžařského kurzu v Krkonoších:

 Lyžařský kurz 2015 na Lesní boudě v Krkonoších 

Kurzy zahajujeme v říjnu 2014, budeme je pořádat až do května 2015.

Trenérské kurzy Vědeckého základu sportovního tréninku :

 

1.část:

 • 20.-22.3.2015       OBSAZENO

2.část:

 • 13.-15.2.2015    volných 15 míst
 • 17.-19.4.2015        OBSAZENO
 • 24.-26.4.2015    volných 16 míst

 

Specializace baseball-trenér II.třídy:

13.-15.3.2015 volných 13 míst 

 

Snímky ze školení trenérů - skupina jóga: