Studium sportovního managementu.

Studium sportovního managementu.

Studium sportovního managementu vzdělává odborníky v oblasti managementu a organizaci sportu. Absolventi tohoto studijního oboru se stávají pracovníky ve sportovních klubech, tělovýchovných jednotách, sportovních svazech, komerčních zařízeních zaměřených na sport, event agenturách, cestovních kancelářích.

Více...

Studijní obor wellness specialista

Studijní obor wellness specialista

Studijní obor Wellness specialista je MŠMT akreditovaný vzdělávací program zajišťující kvalitní teoretické vzdělání potřebné pro povolání budoucích wellness specialistů. Velkou předností vzdělávacího programu je propojení teorie a praxe. Zkušenosti nabývají studenti při odborné praxi na půdě sportovních spolků a wellness center.

Více...

Trenérská škola a kurzy.

Trenérská škola a kurzy.

Studium v trenérské škole školí trenéry licence B, tedy II. trenérské třídy. Všem sportovním odvětvím je možno poskytovat školení vědeckého základu, u vybraných sportů poskytujeme kompletní školení licence B.
Toto školení je základem pro vydání živnostenského listu.

Více...

Vyšší odborná škola České unie sportu s.r.o.

Poskytuje vzdělání v oboru Management sportu a nově v oboru Wellness specialista

Studium v obou oborech je tříleté, zakončené absolutoriem a je možno jej studovat v denní i kombinované formě. Studium obsahuje teoretickou i praktickou stránku. Teoretické znalosti se studenti učí aplikovat v povinné praxi, která je přidanou hodnotou studia na VOŠ. Výuka v obou oborech je doplněna o intenzivní výuku cizích jazyků, kdy si každý student může zvolit z anglického, německého, španělského a ruského jazyka.

Více informací ke studijním oborům naleznete ZDE