Management sportu - studium na VOŠ ČUS

   

Provoz Vyšší odborné školy ČUS s.r.o. během letních prázdnin 2014    

 

    9,00 – 11,00hod   13,00 – 15,00hod 

 

Pá 9,00 – 11,00 hod   13,00 – 14,00hod

telefonické spojení: 737 218 595, Klára Veselá, DiS. 

 

Vzdělávací program: Management sportu 

Připravujeme další vzdělávací programy:

  • Wellness-balneo 
  • Rekreologie

Absolvent získá:

prakticky orientované vzdělání v managementu sportu, rozšířené zejména v oborech právo, informační technologie, cizí jazyk, ekonomika, účetnictví. Pro zájemce je připravena řada odborných seminářů v různých oblastech (fitness, masáže, outdoor atd.). Osvojí si metodicko organizační činnosti v tělovýchovných a sportovních subjektech. Bude připraven pro práci manažera ve sportovních svazech, tělovýchovných jednotách, klubech, wellness provozech, domech dětí a mládeže atd., jakož i ve všech formách soukromého podnikání v oblasti TVS.

Forma studia: 3 roky denní, 4 roky dálková (1x měsíčně Pá, So, Ne)

Roční školné: denní 23.000,-Kč, dálkové 17.000,-Kč

Způsob zakončení studia: absolutorium s titulem DiS.

Kriteria přijetí: bez přijímacích zkoušek, podmínkou je ukončené středoškolské vzdělání

Přihláška ke studiu:

  1. expres přes web: PŘIHLÁSIT SE ONLINE

  2. další možností je vytisknout, vyplnit a poslat(nebo osobně doručit) Přihláška-str1str2 na adresu školy, tj. VOŠ ČUS, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Břevnov

přihlášky – každý pracovní den od 9 do 15 hod, ve škole, na adrese Vaníčkova 2a, Praha 6 Břevnov (Strahovský stadion),

Přílohy přihlášky:

  1. kopie maturitního vysvědčení (maturanti, kteří zatím ještě nemají vysvědčení, budou zapsáni podmíněně)

  2. kopie dokladu o běžné lékařské prohlídce ne starší 6 měsíců, dokazující způsobilost ke studiu, nebo potvrzení přímo na přihlášce.

  3. doklad o zaplacení správního poplatku 300 Kč na účet VOŠ ČUS: Číslo účtu u GE MONEY Bank : 170385118/0600, Variabilní symbol: rodné číslo

Sociální výhody řádného studia:

zdravotní a sociální pojištění placené státem
zachování rodinných přídavků, daňových úlev a sociálních dávek
všechny obvyklé studentské slevy (MHD, PID, ISIC aj.)

Potvrzení o studiu novým studentům: na vyžádání rádi vystavíme, pokud dodáte studijnímu oddělení naší školy maturitní vysvědčení (kopii + originál k nahlédnutí), podepíšete přihlášku a uhradíte zápisné.

Školné lze hradit pomocí úvěru Gaudamus

viz. www.kb.cz, infolinka 800 111 055

Vedoucí studijního odd. Klára Veselá DiS. – tel. 737 218 595

 

AKTUÁLNÍ AKCE:  

PaddleBoarding na Vltavě

 

Po stopách velikánů historie českého sportu

 

Toulka Prahou měla 10 zastávek a na každé z nich naši studenti seznámili účastníky s jednou sportovní osobností.

 

Cíl: Vyšší odborná škola ČUS, Strahovský stadion - doprovodný program s občerstvením, tombolou - hlavní cena - ELEKTROKOLO  

 

 

 

                                         elektrokolo SPIRIT CITY - hlavní výhra soutěže     

 

 

 

 


 

 

 

Cykloturistický kurz v Jižních čechách.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

VOŠ ČUS na Facebooku 

Ministerstvo školství 

Český olympijský výbor