OD ÚNORA DO KONCE ZÁŘÍ

PŘIJÍMÁME NOVÉ STUDENTY pro rok 2015/16  na studijní programy:

Management sportu            

Facebook VOŠ ČUS  

VOŠ ČUS na Facebooku

Připravujeme další vzdělávací programy:

 • Wellness specialista
 • Rekreologie 

Absolvent získá:

prakticky orientované vzdělání v managementu sportu, rozšířené zejména v oborech právo, informační technologie, cizí jazyk, ekonomika, účetnictví. Pro zájemce je připravena řada odborných seminářů v různých oblastech (fitness, masáže, outdoor atd.). Osvojí si metodicko organizační činnosti v tělovýchovných a sportovních subjektech. Bude připraven pro práci manažera ve sportovních svazech, tělovýchovných jednotách, klubech, wellness provozech, domech dětí a mládeže atd., jakož i ve všech formách soukromého podnikání v oblasti TVS.

Forma studia: 3 roky denní a kombinovaná

Roční školné: denní a kombinované 23.000,-Kč

Způsob zakončení studia: absolutorium s titulem DiS.

Kriteria přijetí: bez přijímacích zkoušek, podmínkou je ukončené středoškolské vzdělání

Přihláška ke studiu:

 1. expres přes web: PŘIHLÁSIT SE ONLINE

 2. další možností je vytisknout, vyplnit a poslat(nebo osobně doručit) Přihláška-str1str2 na adresu školy, tj. VOŠ ČUS, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Břevnov

přihlášky – každý pracovní den od 9 do 15 hod, ve škole, na adrese Vaníčkova 2a, Praha 6 Břevnov (Strahovský stadion),

Přílohy přihlášky:

 1. kopie maturitního vysvědčení (maturanti, kteří zatím ještě nemají vysvědčení, budou zapsáni podmíněně)

 2. kopie dokladu o běžné lékařské prohlídce ne starší 6 měsíců, dokazující způsobilost ke studiu, nebo potvrzení přímo na přihlášce.

 3. doklad o zaplacení správního poplatku 300 Kč na účet VOŠ ČUS: Číslo účtu u GE MoneyBank : 170385118/0600, Variabilní symbol: rodné číslo

Sociální výhody řádného studia:

zdravotní a sociální pojištění placené státem
zachování rodinných přídavků, daňových úlev a sociálních dávek
všechny obvyklé studentské slevy (MHD, PID, ISIC aj.)

Potvrzení o studiu novým studentům: na vyžádání rádi vystavíme, pokud dodáte studijnímu oddělení naší školy maturitní vysvědčení (kopii + originál k nahlédnutí), podepíšete přihlášku a uhradíte zápisné.

Školné lze hradit pomocí úvěru Gaudamus

viz. www.kb.cz, infolinka 800 111 055

Vedoucí studijního odd. Klára Veselá DiS. – tel. 737 218 595

 

Vyplňte prosím dotazník o financování ve sportu naší studentce Petře Limberské pro účely sběru dat do absolventské práce (Děkujeme!)

http://www.survio.com/survey/d/A4T1E4L3Y7P7I2M9Y 

AKTUÁLNÍ AKCE:


 

Momentka z již uskutečněné akce - II.příběh: Po stopách Matyáše Žďárského

Momentka z lyžařského kurzu v Krkonoších:

 Lyžařský kurz 2015 na Lesní boudě v Krkonoších 

Kurzy zahajujeme v říjnu 2014, budeme je pořádat až do května 2015.

Trenérské kurzy Vědeckého základu sportovního tréninku :

 

1.část:

 • 20.-22.3.2015       OBSAZENO

2.část:

 • 13.-15.2.2015    volných 15 míst
 • 17.-19.4.2015        OBSAZENO
 • 24.-26.4.2015    volných 16 míst

 

Specializace baseball-trenér II.třídy:

13.-15.3.2015 volných 13 míst 

 

Snímky ze školení trenérů - skupina jóga: