Provoz školy o prázdninách:  9.00 – 12.00 hod, 13.00 – 15.00 hod

Kontakt: Veselá 737 218 595

Škola uzavřena v termínech: 1.- 3.7.2015, 16. -17.7.2015, 13. -24.8.2015

Pro školní rok 2015/16

PŘIJÍMÁME NOVÉ STUDENTY 

na studijní programy:

        MANAGEMENT SPORTU          

VOŠ ČUS na FacebookuPřipravujeme další vzdělávací programy:
 • Wellness specialista
 • Rekreologie                                                                                                                                                                                                                                                                              
Absolvent získá:                                               

prakticky orientované vzdělání v managementu sportu, rozšířené zejména v oborech právo, informační technologie, cizí jazyk, ekonomika, účetnictví. Pro zájemce je připravena řada odborných seminářů v různých oblastech (fitness, masáže, outdoor atd.). Osvojí si metodicko organizační činnosti v tělovýchovných a sportovních subjektech. Bude připraven pro práci manažera ve sportovních svazech, tělovýchovných jednotách, klubech, wellness provozech, domech dětí a mládeže atd., jakož i ve všech formách soukromého podnikání v oblasti TVS.

Forma studia: 3 roky denní a kombinovaná
Roční školné: denní a kombinované 23.000,-Kč
Způsob zakončení studia: absolutorium s titulem DiS.
Kriteria přijetí: bez přijímacích zkoušek, podmínkou je ukončené středoškolské vzdělání
Přihláška ke studiu:
 1. expres přes web: PŘIHLÁSIT SE ONLINE
 2. další možností je vytisknout, vyplnit a poslat(nebo osobně doručit) Přihláška ke stažení na adresu školy, tj. VOŠ ČUS, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Břevnov

přihlášky – každý pracovní den od 9 do 15 hod, ve škole, na adrese Vaníčkova 2a, Praha 6 Břevnov (Strahovský stadion),

Přílohy přihlášky:
 1. kopie maturitního vysvědčení (maturanti, kteří zatím ještě nemají vysvědčení, budou zapsáni podmíněně)

 2. kopie dokladu o běžné lékařské prohlídce ne starší 6 měsíců, dokazující způsobilost ke studiu, nebo potvrzení přímo na přihlášce.

 3. doklad o zaplacení správního poplatku 300 Kč na účet VOŠ ČUS: Číslo účtu u GE MoneyBank : 170385118/0600, Variabilní symbol: rodné číslo

Sociální výhody řádného studia:
zdravotní a sociální pojištění placené státem
zachování rodinných přídavků, daňových úlev a sociálních dávek
všechny obvyklé studentské slevy (MHD, PID, ISIC aj.)

Potvrzení o studiu novým studentům: na vyžádání rádi vystavíme, pokud dodáte studijnímu oddělení naší školy maturitní vysvědčení (kopii + originál k nahlédnutí), podepíšete přihlášku a uhradíte zápisné.

Školné lze hradit pomocí úvěru Gaudamus
viz. www.kb.cz, infolinka 800 111 055
Vedoucí studijního odd. Klára Veselá DiS. – tel. 737 218 595
 
PLÁNOVANÁ AKCE:
 
POSLEDNÍ USKUTEČNĚNÉ AKCE:

Získali jsme výhradní zastoupení pro převratný multifunkční cvičební trenažér nové generace 
DIMOVE WAVEPro.

Více o Dimove ...


Reebok Wellness Marathon

Zúčastnili jsme se mezinárodní akce v O2 Arena a opravdu to stálo za to!

 

V.příběh: Po stopách Alfréda Jindry

Jednodenní sjezd řeky Sázavy skupina odvážlivců uskutečnila přes kriticky nízký stav vody, takže se pěkně pronesli s loděmi po kamenitém dně řeky. Patří jim pochvala za houževnatost!

 
IV.příběh:   Cyklovýlet s Janem Kohoutem

Jedna ze zúčastněných skupin obdivovatelů vyjíždí přímo od školy. Všechny skupiny se setkaly po padesáti kilometrech v Srbsku.

 
 

 
Ve dnech 10. – 11.4.2015 se naše škola aktivně zúčastnila významného veletrhu s názvem Bojujeme s tuky.

Šlo o jediný ucelený veletrh zdravého životního stylu, boje s nadváhou a obezitou v České republice, zastoupeného i firmami ze zahraničí a s podporou MZČR, MPSV. Předváděli jsme diagnostiku nadváhy provedené jedním z nejpřesnějších přístrojů - Futrex, současně byl aktivně předveden nový cvičební trenažér DIMOVE vyvinutý rakouskými odborníky, který má v naší republice premiéru.

Fotky si můžete prohlédnout zde
 
PŘEHLED VYBRANÝCH AKCÍ VOŠ ČUS Foto ZDE
 

 
Snímky ze školení trenérů - skupina jóga:
 
 
Poloha školy na mapě: