Vyšší odborná škola České unie sportu s.r.o.

Poskytuje vzdělání v oboru Management sportu a nově v oboru Wellness specialista

Studium v obou oborech je tříleté, zakončené absolutoriem a je možno jej studovat v denní i kombinované formě. Studium obsahuje teoretickou i praktickou stránku. Teoretické znalosti se studenti učí aplikovat v povinné praxi, která je přidanou hodnotou studia na VOŠ. Výuka v obou oborech je doplněna o intenzivní výuku cizích jazyků, kdy si každý student může zvolit z anglického, německého, španělského a ruského jazyka.

VOŠ ČUS, s.r.o. je členem České asociace univerzitního sportu, což opravňuje její studenty se zúčastňovat Akademických mistrovství nebo Univerziád.

Více informací ke studijním oborům naleznete ZDE